Harap Maaf
Sila pastikan anda menggunakan pelayar versi terkini sahaja (Internet Explorer 9+, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera & Safari).
Sila muatturun pelayar versi terkini di browserhappy.com
Maaf atas sebarang kesulitan.

Kementerian Sumber Manusia (KSM)

Pelanggan yang dihormati,

 

MAMPU sedang menjalankan tinjauan kepuasan pelanggan berdasarkan pengalaman berurusan dengan agensi sektor awam 12 bulan terkebelakang. Tinjauan ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan awam dan mengambil masa kurang dari 5 minit.

 

Soal selidik ini mengandungi 3 bahagian:

 

Bahagian A: Demografi Pelanggan

Bahagian B: Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Bahagian C: Tahap Kepuasan keseluruhan

 

BAHAGIAN A :
BAHAGIAN A: DEMOGRAFI RESPONDEN
Jantina
Umur
Kategori Pekerjaan
Tahap Pendidikan
BAHAGIAN B :
BAHAGIAN B: PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN
Kebolehpercayaan
Amat tidak setujuTidak setujuNeutralSetujuAmat Setuju
a. Agensi memberikan perkhidmatan selaras dengan Piagam Pelanggan.
b. Agensi memberikan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti.
Responsif
Amat tidak setujuTidak setujuNeutralSetujuAmat Setuju
a. Agensi cepat dalam menyediakan perkhidmatan seperti permohonan / pertanyaan / aduan.
b. Agensi memaklumkan status terkini urusan saya.
Jaminan
Amat tidak setujuTidak setujuNeutralSetujuAmat Setuju
a. Agensi menyediakan maklumat yang tepat untuk rujukan saya.
b. Agensi menyimpan maklumat peribadi saya dengan selamat.
Empati
Amat tidak setujuTidak setujuNeutralSetujuAmat Setuju
a. Agensi mengambil inisiatif untuk memahami isu yang dibangkitkan oleh pelanggan.
b. Agensi berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan mengambilkira perspektif pelanggan.
BAHAGIAN C :
BAHAGIAN C: KEPUASAN KESELURUHAN

Sangat tidak memuaskan

Tidak Memuaskan

Memuaskan

Baik

Cemerlang
a. Tandakan tahap kepuasan anda terhadap perkhidmatan yang diterima.
b. Komen keseluruhan (jika ada)