Agensi
Portal MyPelanggan 3.0 merupakan satu platform untuk mendapatkan maklum balas pelanggan yang berurusan dengan Agensi Sektor Awam berdasarkan kaedah soal selidik secara atas talian.