MyPelanggan
Portal MyPelanggan merupakan satu platform untuk mendapatkan maklum balas pelanggan yang berurusan dengan Agensi Sektor Awam berdasarkan kaedah soal selidik secara dalam talian.

Senarai Agensi

Agensi

Soal Selidik

Segala maklumat yang diberikan adalah rahsia dan hanya digunakan untuk tujuan kajian. Kerjasama responden dalam melengkapkan soal selidik ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.


Capaian Pantas


Hubungi Urus Setia MyPelanggan untuk sebarang pertanyaan.