MyPelanggan
Portal MyPelanggan merupakan satu platform untuk mendapatkan maklum balas pelanggan yang berurusan dengan Agensi Sektor Awam berdasarkan kaedah soal selidik secara dalam talian.

Terima kasih kerana mengunjungi MyPelanggan.
Sistem MyPelanggan belum diaktifkan untuk tahun 2019.

Soal Selidik

Segala maklumat yang diberikan adalah rahsia dan hanya digunakan untuk tujuan kajian. Kerjasama responden dalam melengkapkan soal selidik ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.


Capaian Pantas